Vad säger då värdet?

Det kan skilja sig mellan vad en köpare är villig att betala för ett företag och vad företaget faktiskt är värt. Såväl upp som ner. Men i slutändan är ett företag inte värt mer än det som någon är villig att betala.

En trevlig förklaring till skillnad mellan värde och pris har jag hittat på denna blogg, som kort och gott skriver:

Vad man bör komma ihåg när det gäller företagsvärdering är att pris och värde är två helt olika saker. Värdet är en kvalificerad bedömning av ett företags värde – mellan kunniga oberoende parter som inte är tvingade till att köpa företaget. Avvikelser kan bero på, synergier, förhandlingsskicklighet, konkurrenssituation. Pris är resultatet av en förhandling mellan två parter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *