Kontakt

Vi skriver om att värdera företag för att öka kännedom inom företagsvärdering och alla dess former. Vi gör detta på hobbybasis och är oppurtunistiska och alltså öppna för alla former av samarbeten, länkbyten, annonsering osv. Kontakta oss gärna på e-post: foretagsvarderingnet@gmail.com.