Att värdera företag

Att värdera företag är inte en helt enkel process och kan göras med varierad komplexitet. Att värderingskomplexiteten ökar behöver nödvändigtvis inte innebära att resultatet blir mer rättvisande. En enkel värderingsmodell kan alltså ge samma resultat som en avancerad. För att eliminera osäkerheter kan dock en mer avancerad modell fungera bättre då man använder sig av alla kända data. Sen att det kanske inte i själva verket skiljer sig markant åt i slutändan är en annan sak.

I de allra flesta fall utgår en företagsvärdering ifrån den resultatgenerering som ett företag kan åstadkomma. Dessa resultat ligger till grund för kassaflödet tillgängligt för ägarna, vilket i slutändan på ett eller annat sätt styr värdet på bolaget.

Vad säger då värdet?

Det kan skilja sig mellan vad en köpare är villig att betala för ett företag och vad företaget faktiskt är värt. Såväl upp som ner. Men i slutändan är ett företag inte värt mer än det som någon är villig att betala.

En trevlig förklaring till skillnad mellan värde och pris har jag hittat på denna blogg, som kort och gott skriver:

Vad man bör komma ihåg när det gäller företagsvärdering är att pris och värde är två helt olika saker. Värdet är en kvalificerad bedömning av ett företags värde – mellan kunniga oberoende parter som inte är tvingade till att köpa företaget. Avvikelser kan bero på, synergier, förhandlingsskicklighet, konkurrenssituation. Pris är resultatet av en förhandling mellan två parter.