Att värdera företag

Att värdera företag är inte en helt enkel process och kan göras med varierad komplexitet. Att värderingskomplexiteten ökar behöver nödvändigtvis inte innebära att resultatet blir mer rättvisande. En enkel värderingsmodell kan alltså ge samma resultat som en avancerad. För att eliminera osäkerheter kan dock en mer avancerad modell fungera bättre då man använder sig av alla kända data. Sen att det kanske inte i själva verket skiljer sig markant åt i slutändan är en annan sak.

I de allra flesta fall utgår en företagsvärdering ifrån den resultatgenerering som ett företag kan åstadkomma. Dessa resultat ligger till grund för kassaflödet tillgängligt för ägarna, vilket i slutändan på ett eller annat sätt styr värdet på bolaget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *