Att värdera företag

Att värdera företag är inte en helt enkel process och kan göras med varierad komplexitet. Att värderingskomplexiteten ökar behöver nödvändigtvis inte innebära att resultatet blir mer rättvisande. En enkel värderingsmodell kan alltså ge samma resultat som en avancerad. För att eliminera osäkerheter kan dock en mer avancerad modell fungera bättre då man använder sig av alla kända data. Sen att det kanske inte i själva verket skiljer sig markant åt i slutändan är en annan sak.

I de allra flesta fall utgår en företagsvärdering ifrån den resultatgenerering som ett företag kan åstadkomma. Dessa resultat ligger till grund för kassaflödet tillgängligt för ägarna, vilket i slutändan på ett eller annat sätt styr värdet på bolaget.

Värdera företag genom olika värderingsmodeller

Den absolut mest förekommande värderingsmetoden när man skall värdera företag är den så kallade kassaflödesvärderingen. Där diskonteras framtida prognostiserade kassaflöden med ett riskmått (WACC) för att värdet idag skall erhållas.

Andra typer av värderingsmetoder är den så kallade multipelvärderingen (nyckeltalsvärdering även kallad som oftast utgår från EBITDA). Denna utgår t.ex. från ett företags rörelseresultat som multipliceras med likartade börsbolags multiplar. Om t.ex. ett börsbolag värderas till 7,0 ggr nästkommande års prognostiserade rörelseresultat, så appliceras 7,0 (om företaget är likartat) på det egna bolagets rörelseresultatprognos för nästkommande år.

Vad säger då värdet?

Det kan skilja sig mellan vad en köpare är villig att betala för ett företag och vad företaget faktiskt är värt. Såväl upp som ner. Men i slutändan är ett företag inte värt mer än det som någon är villig att betala.

En trevlig förklaring till skillnad mellan värde och pris har jag hittat på denna blogg, som kort och gott skriver:

Vad man bör komma ihåg när det gäller företagsvärdering är att pris och värde är två helt olika saker. Värdet är en kvalificerad bedömning av ett företags värde – mellan kunniga oberoende parter som inte är tvingade till att köpa företaget. Avvikelser kan bero på, synergier, förhandlingsskicklighet, konkurrenssituation. Pris är resultatet av en förhandling mellan två parter.

Andra metoder för att värdera företag

Entreprenören Jan Stenbecks bästa metod för att värdera ett företag var att granska receptionen och se om den var trevlig och välstädad. “Sedan skulle man gå in och kolla på muggen”.

“Han satt inte och läste så jävla mycket papper om saker och ting och tittade inte på så mycket siffror. Utan han litade på sin intuition”, säger Jörgen Widsell till SVT.

Enligt författaren och kriminologen Leif GW Persson, som var vän med Jan Stenbeck, använde it-entreprenören en annorlunda metod för att värdera företag.

“Man skulle göra ett besök på huvudkontoret och se om det var jävligt propert. Receptionisten skulle vara snygg men inte sådär snygg så att man inte kunde släppa hennes utseende, utan lämplig för uppdraget och trevlig”, säger Leif GW Persson till SVT, och fortsätter:

“Sedan skulle man gå in och kolla på muggen. Var den okej och om receptionisten var snygg och det var välstädat, då var det ett bra företag. Mer än så behövdes inte, enligt Jan”.

Källa: Dagens Industri om Jan Stenbeck

Inspirationskällor på nätet inom företagsvärdering

Oftast använder jag google när jag söker information om företagsvärdering och att värdera företag. Men det finns några källor som jag återvänder till vid jämna mellanrum.